1. Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 2006, Nr. 3-62).
 2. Vadovaujantis SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943, paslaugų teikimo namuose tvarką ir apimtis nustato pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vadovas.
 3. Pacientas ar jo globėjai, pageidaujantys išsikviesti šeimos gydytoją į namus, privalo telefonu susisiekti su KLINIKOS administratore ir nurodyti iškvietimo priežastį. Klinikos administratorė užregistruoja iškvietimą į namus, jeigu paciento būklė ir skundai atitinka šias indikacijas:

Vaikai:

 • turintys visišką negalią;
 • naujagimiai (iki 1 mėn. amžiaus): karščiuojantys, vemiantys, viduriuojantys;
 • karščiuojantys kūdikiai (iki 1 metų amžiaus), kai t > 38,6 C.

Suaugusieji ir paaugliai:

 • turintys visišką negalią;
 • paaugliai, nevaikštantys dėl sunkaus neįgalumo;
 • suaugusieji, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.
 • Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų indikacijų, o pacientas nesutinka atvykti į KLINIKĄ, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę telefonu (sprendžiama, kokia pagalba pacientui tikslingiausia, jei nematoma galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose, rekomenduojama atvykti į gydymo įstaigą).
 • Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.
 • Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs. Lankymo namuose datą ir laiką gydytojas nustato pats.

Gydytojo iškvietimo ir vizito atlikimo tvarka

 1. Iškvietimai į namus einamajai dienai registruojami registratūroje iki 11 val.
 2. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name – užrašomas durų kodas, kontaktinis telefonas.
 3. Šeimos gydytojas lanko namuose prie jo prisirašiusius KLINIKOS pacientus.
 4. Gydytojai pacientus namuose lanko ne pacientų priėmimo KLINIKOJE laiku.
 5. Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.
 6. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
 7. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba.