Projektas pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB "AND Klinika"

Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, Vilniaus Žirmūnų mikrorajone įgyvendinamas UAB „AND klinika“ pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu – nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas projekto vykdytojo pacientams. Projekto tikslas – padidinti UAB „AND klinika” pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikslinė grupė – vaikai iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama būtina medicininė, odontologinė, kompiuterinė įranga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, atlikti remonto darbai pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietose.

Tikimasi, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 560 tikslinės grupės asmenų.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas: UAB And klinika